Cita Garša privātuma un sīkfailu politika

IEVADS

Cita Garša uzņēmums apņemas aizsargāt savu klientu, akcionāru un citu kontaktpersonu privātumu saskaņā ar spēkā esošajiem datu privātuma likumiem.

Šī Privātuma un sīkfailu politika apraksta to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kad jūs sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lietojat mūsu pakalpojumus vai citādi veicat darījumus vai komunicējat ar mums. Šī Politika arī apraksta to, kā Cita Garša tīmekļa vietnē tiek lietota tīmekļa vietnes analītika un sīkfaili. Mēs iesakām rūpīgi izlasīt šo Politiku, jo tā sniedz svarīgu informāciju par jūsu personas datiem. Ja jūs nepiekrītat šai Politikai, lūdzam nesniegt mums savus personas datus.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Pārzinis

Anora Latvia SIA, Malduguņu iela 4, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija, ir jūsu personas datu pārzinis. Ja jums ir jebkādi jautājumi vai komentāri saistībā ar šo Politiku, lūdzam sazināties ar mums pa telefonu +371 67 628 895 (komutators) vai nosūtiet e-pastu uz info.lv@anora.com.

  1.  

Apstrādes pamatojums un mērķi

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni, neiesniedzot nekādus personas datus. Tomēr jūs varat to brīvprātīgi darīt, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu vai komunicējot ar mums citādi. Tādā gadījumā Anora apstrādā jūsu personas datus, balstoties uz šādu pamatojumu (vienu vai vairākiem):

Anora likumā noteikto pienākumu izpilde

starp jums un Anora slēgta līguma izpilde

Anora tiesisko interešu aizstāvība.

Balstoties uz minēto pamatojumu, Anora var apstrādāt jūsu personas datus vienam vai vairākiem no zemāk minētajiem mērķiem:

Klientu apkalpošana – Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai komunicētu ar jums, kad jūs vēršaties pie mūsu klientu apkalpošanas dienesta.

Darījumi – Ja jūs pārstāvat kādu uzņēmumu, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai sniegtu jūsu uzņēmumam mūsu produktus vai pakalpojumus, iegādātos jūsu uzņēmuma produktus vai pakalpojumus, vai arī citiem mērķiem, ja tas nepieciešams, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts starp jūsu uzņēmumu un Anora. Turklāt mēs uzglabājam datus par jūsu pirkumiem vai pārdotajiem produktiem vai pakalpojumiem, maksājumiem un piegādēm, līgumiem starp jūsu uzņēmumu un Anora, kā arī datus par komunikāciju, kas notikusi starp jums un mums. Lūdzam ņemt vērā, ka šādi darījumi un komunikācija var tikt veikta jūsu pārstāvētā uzņēmuma vārdā, un tomēr iekļaut jūsu personas datus.

Cita veida mūsu uzņēmējdarbības pārvaldība – Balstoties uz Anora tiesiskajām interesēm, ar nosacījumu, ka šādas tiesiskās intereses nav pakļautas jūsu interesēm, pamattiesībām vai brīvībām, kas noteiktas jums kā datu subjektam, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus ar mērķi noteikt, izmeklēt un novērst prettiesisku darbību un aizstāvēt Anora intereses, piemēram, tiesvedības ietvaros.

Ievāktie dati un uzglabāšana

Ievāktie dati ietver personas datus, kurus jūs mums iesniedzāt (piemēram, jūsu kontaktinformāciju). Mēs uzglabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams minēto mērķu sasniegšanai, ja vien spēkā esošie likumi nenosaka ilgāku datu uzglabāšanas periodu. Jo īpaši mēs varam uzglabāt jūsu personas datus uz tādu laika periodu, kāds nepieciešams, lai nodibinātu, izmantotu vai aizstāvētu jebkādas Anora likumīgās tiesības.

  1.  

Saņēmēji un izpaušana

Jūsu personas datus saņem Anora darbinieki, kuru darba pienākumos ietilpt jūsu personas datu apstrāde iepriekšminētajiem mērķiem. Mēs varam izpaust jūsu personas datus šādā veidā:

Grupas uzņēmumi un apakšuzņēmēji – Mēs varam izpaust jūsu personas datus Anora grupas uzņēmumiem un Anora apakšuzņēmējiem, kas apstrādā personas datus Anora uzdevumā iepriekšminētajiem mērķiem. Šādu apakšuzņēmēju starpā var būt uzņēmumi, kas sekmē jūsu pasūtījumu izpildi, piegādes uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kas veic tirgvedības analīzi un pārvaldīšanu mūsu uzdevumā. Datu izpaušana var ietvert ārpus ES/EEZ izvietotu resursu un serveru izmantošanu. Ja jūsu personas dati tiek izpausti ārpus ES/EEZ, mēs nodrošināsim to, ka šāda datu izpaušana tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem (tostarp piemērojot Eiropas Komisijas standarta līguma nosacījumus).

Valsts iestādes – Mums var tikt noteikts pienākums izpaust jūsu personas datus valsts iestādēm saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, vai lai reaģētu uz tiesvedības darbībām.

Apvienošanās un uzņēmumu iegāde – Ja tiek veikta jebkāda mūsu uzņēmējdarbības pārdošana, apvienošana vai reorganizēšana (piemēram, uzņēmumu apvienošanās vai iegāde), mēs varam izpaust jūsu personas datus potenciāliem vai faktiskiem pircējiem vai to konsultantiem, ja tas nepieciešams.

JŪSU TIESĪBAS

Jūsu personas datu apstrādes ziņā jums ir šādas tiesības, ņemot vērā iespējamos ierobežojumus, kas noteikti spēkā esošajos likumos:

Piekļuves tiesības – Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus apstrādā Anora.

Tiesības pieprasīt labošanu – Jums ir tiesības pieprasīt, lai Anora labotu jūsu personas datus, kas ir nepareizi, nepilnīgi vai citādi neprecīzi, kā arī tiesības papildināt nepilnīgus personas datus.

Tiesības dzēst datus un ierobežot piekļuvi – Jūs varat lūgt Anora dzēst uzglabātos jūsu personas datus, vai ierobežot veidu, kādā Anora izmanto jūsu personas datus, piemēram, ja vairs nepastāv tiesisks pamats apstrādes veikšanai vai ja datu apstrāde sākotnējiem apstrādes mērķiem vairs nav nepieciešama, ja vien Anora nav likumīgas tiesības vai pienākuma uzglabāt un apstrādāt minētos datus.

Iebilduma tiesības – Jums ir tiesības iebilst jūsu personas datu apstrādei, pamatojot to ar jūsu specifisko situāciju. Anora var noraidīt prasību un turpināt apstrādi uz tiesiska pamata.

Datu nodošanas tiesības – Noteiktos apstākļos jums ir tiesības saņemt datus, kurus jūs sniedzāt Anora, un nodot tos citam pārzinim.

Tiesības iesniegt sūdzību – Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par Anora personas datu apstrādi kompetentā datu aizsardzības iestādē ES dalībvalstī, kurā jūs dzīvojat, strādājat vai kurā noticis iespējamais spēkā esošo likumu pārkāpums.

Jūs varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar Anora saskaņā ar informāciju 2.1. punktā.

TĪMEKĻA VIETNES ANALĪTIKA UN SĪKFAILI

Uzņēmumā Cita Garša mēs izmantojam tīmekļa vietnes analītiku, lai ievāktu tehnisku un citu anonīmu informāciju par tīmekļa vietnes lietošanu (piemēram, lietotāju atrašanās vieta, apmeklējuma laiks un intereses). Tīmekļa vietnē tāpat tiek lietoti sīkfaili, proti, teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā, un sīkfailiem līdzīgi faili un tehnoloģijas, kas analizē to, kā tīmekļa vietne tiek lietota (tostarp Facebook Impressions, Google Tag Manger, Google Analytics, New Relic un Facebook Connect). Mēs šīs tehnoloģijas kopā saucam par “sīkfailiem”.

Sīkfailu lietošanas mērķis ir uzlabot tīmekļa vietni un jūsu pieredzi tajā, diagnosticēt tehniskās problēmas, analizēt tendences un administrēt tīmekļa vietni. Šāda lietošana nevar identificēt tīmekļa vietnes lietotājs, un nav šādam mērķim paredzēta. Ja jūs apmeklējat tīmekļa vietni un jūsu pārlūka iestatījumos ir atļauta sīkfailu saņemšana, Anora uzskata to par piekrišanu sīkfailu lietošanai. Ja nevēlaties saņemt sīkfailus, varat iestatīt savu tīmekļa pārlūku tā, lai sīkfaili tiktu atspējoti. Tomēr ņemiet vērā, ka sīkfailu atspējošana var liegt jums izmantot noteiktus tīmekļa vietnes pakalpojumus.

ATJAUNINĀJUMI

Tā kā Anora nepārtraukti cenšas uzlabot datu apstrādi, mēs varam grozīt šo Privātuma un sīkfailu politiku. Mēs ceram, ka jūs laiku pa laikam caurskatīsiet šo Politiku, lai uzzinātu par iespējamām izmaiņām.

Uz augšu
You have added this item to your wishlist

Lai apmeklētu šo lapu Jums jābūt pilngadīgam.

Spiežot zemāk, apstiprinu, ka esmu sasniedzis pilngadību, kas saskaņā ar LR likumdošanu, ir 18 gadu vecums.

Vietne izmanto sīkfailus, lai atcerētos jūsu iestatījumus un statistiku. Lasīt vairāk