Citagarsa.lv lietošanas noteikumi

Paldies, ka apmeklējat Cita Garša vietni!

Turpmāk minētie noteikumi attiecas uz visu vietnē citagarsa.lv esošo saturu un vietnes lietošanu. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri iepazīties ar vietnes noteikumiem, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, nelietojiet citagarsa.lv vietni.

Vietne ir SIA Anora Latvia pārraudzībā, juridiskā adrese Kuldīgas iela 36a, Rīga LV-1083, Latvija, turpmāk tekstā Anora Latvia. Anora Latvia ietilpst Anora Group grupā un citagarsa.lv ietilpst grupas vietņu sarakstā. Anora Latvia patur tiesības mainīt šos noteikumus jebkurā laikā. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Kā arī Anora Latvia patur tiesības jebkurā laikā atcelt vai atsaukt jebkuras ar noteikumiem piešķirtās tiesības.

1. Lai lietotu šo vietni, ir jābūt vecākam par 18 gadiem. Anora Latvia rūpējas par atbildīgu alkohola lietošanu saprātīgā daudzumā.

2. Šī vietne var tikt lietota tikai personīgiem nekomerciāliem nolūkiem. Visus materiālus, kas atrodas vietnē, ir liegts pilnā vai daļējā apjomā kopēt, izplatīt, pavairot, pārsūtīt, pārpublicēt personīgā labuma gūšanas nolūkos, to drīkst darīt tikai personīgos nekomerciālos nolūkos, obligāti norādot atsauci uz avotu. Materiālu izmantošana komerciāliem nolūkiem ir iespējama, rakstiski sazinoties info.lv@anora.com un pēc vienošanās saņemot rakstisku atļauju. Preses relīzes vai citus materiālus ar attiecīgu norādi ir atļauts publicēt, lietojot atsauci uz avotu.

3. Visas tiesības (ieskaitot autortiesības), kas attiecināmas uz vietnē publicēto materiālu (tajā skaitā fotogrāfijas, teksts, logo, grafiskais dizains) pieder Anora Group.

4. Anora Latvia negarantē, ka visi materiāli, kas šobrīd atrodas vietnē, būs redzami un pieejami vienmēr un visos apstākļos, ir iespējami pārtraukumi vietnes darbībā, un daži satura elementi var tikt izņemti no vietnes.

5. Vietnē esošie preču apraksti un fotomateriāli tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas vai citur atrodamās informācijas un var mainīties atkarībā no ražotāja noteiktām izmaiņām vai modifikācijas maiņas.

6.Ja informācijā, kas saistīta ar produktu, ir notikušas izmaiņas, Anora Latvia nevar garantēt, ka vietnē tā tiks nekavējoties atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Anora Latvia.

7. Šajā vietnē jūs varat atrast saites uz ārējiem resursiem. Anora Latvia neveic šo vietņu pieejamības un drošības pārbaudes, kā arī nenes atbildību par šo vietņu saturu un tā izmaiņām. Atverot saites uz  jebkuriem ārējiem resursiem, vietnes lietotājs uzņemas personīgu risku.

8. Vietnes lietotājs, izmantojot iespēju vietnē izvietot jebkāda veida saturu, piekrīt, ka visas īpašuma un citas nemateriālās tiesības uz saturu, kas tiek ievietots vietnē citagarsa.lv, tiek automātiski nodotas Anora Latvia īpašumā. Anora Latvia nav jāveic samaksa par šī satura izmantošanu. Vietnes lietotājs ir atbildīgs par visa nosūtītā materiāla likumību, uzticamību un izcelsmi.

9. Anora Latvia ir tiesības izņemt no vietnes komentārus, ieteikumus, attēlus, video un citus materiālus, ja to izplatīšana ir pretrunā ar likumu, labās prakses piemēriem vai Anora Latvia ekonomiskajām interesēm. Lai tā rīkotos, Anora Latvia nav iepriekš jābrīdina satura īpašnieks.

10. Vietnes izmantošana pretlikumīgos nolūkos ir aizliegta.

11. Par izmantošanas noteikumu neievērošanu Anora Latvia var liegt piekļuvi vietnei.

12. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem, vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Uz augšu
You have added this item to your wishlist

Lai apmeklētu šo lapu Jums jābūt pilngadīgam.

Spiežot zemāk, apstiprinu, ka esmu sasniedzis pilngadību, kas saskaņā ar LR likumdošanu, ir 18 gadu vecums.

Vietne izmanto sīkfailus, lai atcerētos jūsu iestatījumus un statistiku. Lasīt vairāk